Nationale COPD Challenge

Direct naar

  Close

   Wat is de Nationale COPD Challenge

   De Nationale COPD Challenge is een wandelprogramma van de Bas van de Goor Foundation en het Longfonds, ontwikkeld samen met Move2Improve.

   Gedurende 20 weken wandelen deelnemers met COPD drie maal per week een uur in groepjes. Eenmaal per week doen zij dit samen met hun zorgprofessional (bijvoorbeeld longverpleegkundige, longarts of fysiotherapeut). De wandelafstand wordt langzaam opgebouwd, met als doel het afleggen van een finalewandeling van 3 of 5 km.

   De eerste Nationale COPD Challenge was een groot succes. Het lotgenotencontact, contact met de zorgprofessional, het plezier en de positieve ervaring met bewegen waren de belangrijkste succesfactoren. Alle deelnemers hebben het programma volbracht. Het onderzoek liet een gemiddelde toename van fysieke activiteit van maar liefst 35% zien.

   De landelijke finaledag werd een stralende festivaldag, waarbij naast de uitgezette wandelingen voor voldoende vermaak was gezorgd. In het testimoninial leest u hoe de finale door de betrokken zorgprofessional uit Den Bosch werd ervaren als hoogtepunt van het programma.

   Finale Nationale Diabetes Challenge, Amsterdam (29-09-2018)

   Testimonial

   Wat zijn we trots! Zaterdag 29 september 2018 was het zo ver: de finale van de Nationale COPD Challenge!

   Afgelopen mei zijn we in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gestart met de Nationale COPD Challenge. Een vaste groep van enthousiaste mensen met COPD heeft met veel plezier 20 weken lang gewandeld, samen met een zorgverlener van Longgeneeskunde. We hebben hierbij ondersteuning gehad van de Bas van de Goor Foundation die al jaren de Nationale Diabetes Challenge organiseert. De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief waarbij zorgverleners samen wandelen met mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen, ten behoeve van een gezonde leefstijl. Dit jaar deden voor het eerst 23 mensen met COPD mee.

   Lees hier het volledige testimonial

   Gedurende 20 weken wandelen deelnemers met COPD wekelijks in groepjes met hun zorgprofessional (bijvoorbeeld longverpleegkundige, longarts of fysiotherapeut)

   Indicatiestelling

   De Nationale COPD Challenge (NCC) is ontwikkeld voor mensen met COPD, in behandeling bij longarts of huisarts, met een (nog) redelijke inspanningscapaciteit zonder verhoogd veiligheidsrisico naar inschatting van de behandelaar. Dus, mensen in de kwadranten “kunnen en doen” en “kunnen, niet doen”.

   Inclusiecriteria
   1. De wens van de patiënt om met behulp van de NCC de fysieke activiteit in het dagelijks leven op peil te houden of te verhogen
   2. Inspanningscapaciteit gemeten met een 6MWD of fietstest met redelijke uitkomst (denk aan 70% 6MWD of 70% maximale fietstest)
   Exclusiecriteria

   Algemeen veiligheidsrisico naar inschatting van de behandelend arts, zoals:

   1. Ernstige desaturatie tijdens 6MWD (<90%)
   2. Onderhoudsbehandeling met O2 (tenzij de behandelend arts het veilig acht)
   3. Belangrijke (cardiovasculaire) comorbiditeit
   4. Ziekenhuisopname vanwege COPD exacerbatie in de afgelopen 3 maanden (tenzij de behandelend arts het verantwoord acht)

   Bij hoge ziektelast of lage inspanningscapaciteit dient eerst analyse van de integrale gezondheidstoestand te zijn verricht en/of doorverwijzing naar een revalidatietraject op maat overwogen te worden.

   Meedoen

   Samen met de Bas van de Goor Foundation en het Longfonds hoopt de werkgroep Move2Improve dat in de toekomst meer mensen met COPD en hun zorgprofessionals zullen deelnemen. Zodat zij persoonlijk kunnen ervaren wat de positieve effecten van een actieve leefstijl op een leven met een chronische longaandoening zijn.

   Doet u mee?

   Zorgprofessionals kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met Mariëlle Durieux via marielle@bvdgf.org of 06-51343264.

   Vanaf januari 2019 meer informatie via  www.nationalecopdchallenge.nl.